Υλικό για τον διαγωνισμό Windows Phone

Τα καλύτερα Links για τη δημιουργία ενός Windows Phone App!

 

Εργαλεία για development

Visual Studio 2010 www.dreamspark.com ή από MSDNAA

Windows Phone SDK 7.1 http://create.msdn.com/

Expression Studio 4 www.dreamspark.com ή από MSDNAA

Εκπαιδευτικό υλικό

Windows Phone Development for absolute beginners http://channel9.msdn.com/Series/Windows-Phone-7-Development-for-Absolute-Beginners

 

 

 

Windows Phone 7 samples http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff431744(v=vs.92).aspx

 

Expression Blend tutorials http://expression.microsoft.com

Δωρεάν e-books από το StudentGuru http://studentguru.gr/p/books.aspx

Windows Phone Training kit http://bit.ly/gkanatsioswp7trainingkit

Create games for Windows Phone – getting started http://create.msdn.com/en-US/education/gamedevelopment

Σχετικά με τη σχεδίαση εφαρμογών για Windows Phone http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff637515(v=vs.92).aspx

Tutorials κειμένου στα ελληνικά από το StudentGuru http://studentguru.gr/w/tutorials/default.aspx

Video tutorials στα ελληνικά από το StudentGuru http://studentguru.gr/p/videos.aspx

 

Χρήσιμες βιβλιοθήκες

Silverlight toolkit for Windows Phone http://silverlight.codeplex.com/ (κατεβάστε την έκδοση με την sample εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε φανταστικά πράγματα με το toolkit)

Launchers and Choosers http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff769556(v=vs.92).aspx

Χρήσιμα resources και βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετεhttp://bit.ly/gkanatsioswp7resources

 

Ιδέες για κατασκευή εφαρμογών

Application ideas http://bit.ly/wp7appideas

Creating a simple RSS reader http://bit.ly/gkanatsiosrssreader

Tower Defense starter kit http://scripttd.codeplex.com/

Windows Phone Starter Kit for Schools http://code.msdn.microsoft.com/Windows-Phone-Starter-Kit-c3b8b2d2

Open source apps από το StudentGuru http://studentguru.gr/p/opensource.aspx

Αν δημιουργήσετε μια εφαρμογή στα ελληνικά, δείτε οπωσδήποτε αυτό το blog posthttp://studentguru.gr/b/dt008/archive/2011/11/08/windows-phone.aspx

Leave a Reply