Νικητές Διαγωνισμού Windows Phone 7 στο ΣΗΜΜΥ

Τελείωσε ο διαγωνισμός στο ΣΗΜΜΥ που έδινε δώρο 4 κινητά Windows Phone.

Οι νικητές σε τυχαία σειρά και τα apps είναι τα ακόλουθα.

Η απονομή των βραβείων αλλά η σειρά των νικητών θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 6-9 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης στη βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π!

Μιχάλης Λογοθέτης:

http://www.windowsphone.com/el-GR/apps/094a06c6-280f-4a0e-944e-0288cb5e3183

http://www.windowsphone.com/el-GR/apps/2720dafb-e1c5-4802-b7c1-044e45128be2

http://www.windowsphone.com/el-GR/apps/13b66922-1c65-4d9e-b71b-4c0c4d48b3a5

http://www.windowsphone.com/el-GR/apps/0f373b07-7075-43c4-bec1-d245f4d2a9b6

Λαμπρόπουλος Λεωνίδας

http://www.windowsphone.com/en-US/apps/8c0e638c-e574-4692-be8f-3542d0348081?wa=wsignin1.0

Νικόλαος Βάθης

http://www.windowsphone.com/en-US/apps/956d18aa-f672-40fa-b154-fb138da382d5

http://www.windowsphone.com/en-US/apps/47428397-08b7-4a21-b11c-85beb454f13d

http://www.windowsphone.com/en-US/apps/a8e13926-50e7-4d47-a56d-c3976b217499

Ψαρόπουλος Γεώργιος

http://www.windowsphone.com/el-GR/apps/2a83112b-1f35-4818-95f8-820105f4abdc

Leave a Reply